Működési területek

Felelős műszaki vezetés

Közműépítés (építés, kiváltás, szabványosítás, rekonstrukció) – csatornahálózatok, vízvezeték-hálózatok, szénhidrogén-hálózatok, távhővezetékek, hírközlő vezetékek, villamos vezetékek, útépítés

Projektmenedzsment

Közművekkel kapcsolatos komplett projektmenedzseri feladatok ellátása- tervek véleményezése, határidők nyomonkövetése, egyeztetések, a munka teljeskörű helyszíni vezetése, alvállalkozói mátrix összeállítása, részműszaki átadások

Kivitelezés

Kivitelezés: közművek, útépítés, környezetvédelem, árvízvédelem, villanyszerelés.